AcobiaFLUX växer ytterligare genom samgående med epg.sys

Tranåsföretaget epg.sys blir en del av AcobiaFLUX. Samgåendet innebär att AcobiaFLUX växer med 40-50 procent inom affärsområdet Fastighetsautomation.

AX_EPG

Ytterligare information om samgåendet.