AcobiaFLUX blogg är ett öppet fönster mot omvärlden. Vi ser vår blogg som en plattform för medarbetare, branschkollegor och våra kunder att mötas för att kommunicera, diskutera samt utbyta information och kunskap.

AcobiaFlux bloggpolicy

När vi skriver eller diskuterar på bloggen gör vi det alltid i en saklig ton och med sunt förnuft som grund. Om det publicerade innehållet enligt oss uppfattas som nedsättande eller anstötligt, inväver konkurrerande verksamheter, är illegala, avviker från ämnet, bryter mot personuppgiftslagen etc, förbehåller vi oss rätten att avlägsna materialet från bloggen.

Som skribent eller publicist på bloggen är det dessutom förbjudet att producera material under falsk identitet.

Om man bryter mot AcobiaFLUX bloggpolicy kan man komma att stängas av från bloggen samt få allt publicerat material raderat.

Om du har frågor eller vill anmäla något är du välkommen att ta kontakt med oss via info@acobiaflux.se.