Category

Styrning- och övervakningssystem

Kundorienterade medarbetare och kvalitetssäkra system

By | Energieffektivisering, Fastighetsautomation, Industri, Industriell IT & Automation, Infrastruktur, Styrning- och övervakningssystem, Systemintegration, Systemutveckling, Teknisk verksamhetskonsult

Vi är återigen mycket stolta över vårt Nöjd Kund Index på 4.20!  Kundorienterade medarbetare och kvalitetssäkra system, så sammanfattar vi resultatet från vår kundundersökning för 2017! Både våra Systemutvecklare och…

Read More

Vår verksamhetsberättelse – 2015 i backspegeln och förväntningar för 2016

By | Fastighetsautomation, Industriell IT & Automation, Infrastruktur, Styrning- och övervakningssystem, Systemintegration, Systemutveckling, Teknisk verksamhetskonsult, Trender och samhällsperspektiv

Nu har vi sammanfattat AcobiaFLUX 2015 och fastställt våra förväntningar för 2016 även i tryckt format, Verksamhetsberättelsen 2015 är nu klar! 2015 var ett speciellt år på många sätt inte minst med anledning…

Read More

AcobiaFLUX eliminerar AstraZeneca Gothenburgs eventuella produktionsstillestånd och uppgraderar befintligt överordnat system

By | Fastighetsautomation, Industriell IT & Automation, Styrning- och övervakningssystem, Systemutveckling

Genom AcobiaFLUX produkt AX Parameter Manager eliminerar nu AstraZeneca eventuella produktionsstillestånd efter ett styrsystemshaveri. AstraZeneca har påbörjat ett projekt med målet att minska stilleståndet efter ett styrsystemhaveri. I många produktionsprocesser finns…

Read More

AcobiaFLUX har utvecklat funktioner för dataloggning till SQL för Region Jönköpings Läns Fastighetstekniska avdelning

By | Fastighetsautomation, Industriell IT & Automation, Styrning- och övervakningssystem, Systemutveckling

AcobiaFLUX har i nära samarbete med Region Jönköpings Län (RJL) och deras Fastighetstekniska avdelning utvecklat funktioner för dataloggning till SQL där tidigare tredjepartsprogramvaror inte fungerat tillfredsställande. Vi har tillsammans med…

Read More

Vår nya projektprocess, prAXis – så styr vi våra projekt

By | Energieffektivisering, Fastighetsautomation, Industri, Industriell IT & Automation, Infrastruktur, Styrning- och övervakningssystem, Systemintegration, Systemutveckling, Teknisk verksamhetskonsult

AcobiaFLUX driver alla kunduppdrag i projektform via vår nya projektprocess, prAXis – Projekt med AcobiaFLUX – Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och…

Read More